SA?LIK » HASTALIKLAR

« önceki sayfaya dön

Adenovirüsler

Adenovirüsler, çocukluk ça?ynda solunum yollary, göz, sindirim sistemi ve idrar yollarynyn zarlaryny ve mukozalaryny etkileyen bir virüs grubudur. Çocuklarda görülen ishal, solunum yolu enfeksiyonlary ve hatta sistitlerin bir kysmyndan sorumludur.

Çocuklar ve bebeleri daha fazla etkileyen adenovirüsler daha çok ky? ve bahar aylarynda enfeksiyonlar yapmaya e?ilimlidir. Ancak adenoviral faringokonjonktival ate? ve konjonktivitler ise yazyn daha çok görülür.
 
Adenovirüslerin yapty?y hastalyklar:           
 
Ate?li üst solunum yolu enfeksiyonlary:Ate?li nezle gibi ba?layan, bo?az a?rysy, kuru öksürük, lenf bezlerinde ?i?me vs yapan bir tabloya neden olur. Her viral üst solunum yolu enfeksiyonunda oldu?u gibi bazen adenovirüslerde de orta kulak iltihaby, bron?iolit, krup ve viral pnömoni ?eklinde komplikasyonlar görülebilir.
Yshaller: Ate?, karyn a?rysy, bulanty ve kusma ile seyreder, klinik tablo rotavirüs ishallerine çok benzer ama gaita testleri ile ayyrym yapylabilir.
Ydrar yolu enfeksiyonlary: Ate?, karyn a?rysy, idrar yaparken yanma ve idrarda kan nedeni olur.
Göz enfeksiyonlary: Gözde kyzaryklyk, sulanty, çapaklanma batma yapar.
Faringokonjonktival ate?: Yaz aylarynda kre? ve okullarda mini salgynlara neden olur. Bo?azda kyzaryklyk, ?iddetli a?ry, ate?, burun akyntysy ve gözlerde kyzaryklyk ile seyreden bir enfeksiyondur.

Tedavi

Adenovirüsler doktorlar tarafyndan bile bakterilerin yapty?y enfeksiyonlarla çok kolaylykla kary?tyrylyr. Virüs tanysy konana kadar bakteri enfeksiyonu gibi kabul edilip antibiyotik tedavisi ba?lanmaktadyr. Ancak bakterilere antibiyotikler etki ederken virüslere etkisi olmamaktadyr.

Nadiren hastaneye yatarak tedavi gerekebilir. Bu durumlardan biri de ishal ve kusma ile syvy kaybydyr. Di?er solunum yolu enfeksiyonlarynda, istirahat ve bol syvy alymy ile ate? dü?ürücüler yeterlidir.

Özet:

Adenovirüsler son derece bula?ycy hastalyklar olup a?y ile korunma henüz mümkün de?ildir. Korunma için mutlak bir yöntem yoktur. Kre? ça?y çocuklar hasta olduklarynda okula gönderilmemesi, el hijyenine dikkat edilmesi alynabilecek en iyi önlemlerdir. 
 
Uzm. Dr. Erdem UZUNO?LU / Çocuk Hastalyklary Uzmany
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi