0-12 YA? » BESLENME

« önceki sayfaya dön

Byrakyn Ystedi?ini Yesin

Ço?u ebeveyn çocu?unun i?tahsyz oldu?undan, yemek yemekten nefret etti?inden, çok  syk  kustu?undan  ?ikayetçidir ve çocuklarynyn aç kalaca?yny, aç kaldy?yny, zayyf oldu?unu dü?ünmektedir.
Yemek yemek insano?lunun severek yapty?y bir davrany?tyr ve her davrany? gibi büyük ölçüde görerek, ö?renilir; yani e?er evde çok yemek seçen ve düzensiz yeme aly?kanly?y olan biri var ise çocuk ister istemez onu kendine model alabilir.  Çocu?umuz yemek yemeyi henüz sevmeye ba?lamamy? olsa da  ailenin ayry yemek vakitleri olmaly ve hep birlikte masaya oturulmalydyr.

Bir di?er önemli nokta ise çocu?umuzu, bebe?imizi kesinlikle yemek konusunda zorlamamaktyr. Verdi?imiz yeme?i  o an sevmeyebilir, sevmedi?i yeme?i o an denemeyi byrakyp daha sonra tekrar denemelidir, onun yerine ba?ka alternatif verilmeli onu da istemiyor ise asla pe?inden  dolanarak yemek yedirmeye zorlanmamalydyr. Çünkü dedi?imiz gibi yemek zevk veren ve severek yapylan bir davrany?tyr ve e?er zevk almasy gereken bir davrany? çocu?a istemedi?i anda, istemedi?i ?ekilde yapylyyorsa bu çocu?umuzda ciddi problemlere sebep verebilir ki bu yapty?ymyz taciz davrany?yyla e?de?er duruma gelmi? demektir.

E?er çocu?unuza sürekli zorlayarak yemek yedirdiyseniz  ve i? çykylmaz bir yol aldy ise (çocuk a?lama nöbeti geçiriyor, kendini kusturuyorsa) ona zaman verin; byrakyn istedi?i ?eyleri yesin. Bu çikolata, kraker meyve vb. Her ne ise sevdi?i bir süre serbest byrakyn ki çocu?umuz yeme?in sevilebilecek bir ?ey oldu?unu ö?rensin ve yemekten zevk alsyn…
 
 

 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi