GELY?YM » GELY?YM DÖNEMLERY

« önceki sayfaya dön

19 - 24 Aylyk Çocu?un Geli?imsel Özellikleri

 19-24 ay Geli?imi

 • Bu kim? , Bu ne?  Gibi sorular sorar.
 • Anla?ylyr ?ekilde konu?ur.
 • Topu ba?ynyn üzerinden ileriye atabilir.
 • Cinsiyetinin  ne oldu?unu bilir.
 • Yki, üç parçaly bul- yap yapar.
 • Büyük küçük, uzun kysa  kavramyny bilir.
 • Tercih etti?i, sevdi?i arkada?y vardyr.
 • Birkaç gün önceki olayy anlatabilir.
 • Soruldu?unda ismini söyler.
 • Engellere çarpmadan ko?ar ve durur.
 • Basit sorulara evet hayyr diye cevap verir.
 • Dairesel çizgiler çizer, noktalar yapar.
 • 5-7 küpten kule yapar.
 • Yki, üç parçaly bul- yap yapar.
 • Tek ayak üzerinde zyplar.
 • Birkaç adym geri geri yürür.
 • Yki, üç kelimeli cümleler kurar.
 • Oyuncaklaryny toplar.
 • Susady?yny, acykty?ny ifade eder.
 • Ayakkabysyny, çorabyny giyer.
 • Tuvalet ihtiyacyny ifade eder.
 • Dy?ky kontrolünü kazanmy?tyr
 • 3-4 küpten kula yapar.
 • Çift ayak zyplar
 • Yardymla – yardymsyz merdiven iner.
 • Birkaç saniye tek atak üstünde durur.
 • Yüzdeki organlary bilir, gösterir.
 • Kapyyy açar.
 • Müzi?e uygun ritm tutar, alky?lar.
 • Ka?yk çatal kullanarak yeme?ini yer.
 • Ellerini yykamayy bilir.
 • Uza?a atlar. 6- 20 arasynda kelimesi vardyr.
 • Bazy oyuncaklara ilgisi olu?ur.(bebek, araba, top)
 • Di?er çocuklarla oynar (evcilik, kovalamaca)

 

Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi