GELY?YM » SOSYAL-DUYGUSAL GELY?YM

« önceki sayfaya dön

Sosyal Uyumun Geli?imi

Ayny zamanda bu ya?, yuvaya ba?lama ya?ydyr ve benmerkezcili?i devam eden, ihtiyaçlaryny ertelemeyi ö?renememi? bir çocuk, yuvaya uyum sa?lamakta da güçlükler ya?ayacaktyr.

Ylk 3 yylda sosyal uyumu ve kurallary ö?renemeyen, anneye ba?ymlyly?y devam eden bir çocuk bazen ilkokul yyllaryna kadar uzanan sorunlar ya?ayabilir. Bu nedenle, payla?mayy, grupla oynamayy ve basit kurallara uymayy ba?arabildi?i bu dönemde ailenin tavry çok önemlidir.

Birey olmaya geçi? sürecinde çocu?un bazy taleplerini kar?ylarken ödüllendirmek, çocu?un benmerkezcilikten kurtulmasynda etkili olacaktyr.

Birçok oyunu ve aktiviteyi sürdürebilecek sabry olan 3 ya? çocu?u, yine de hala bir sorumlulu?u uyarysyz sonuna kadar sürdüremeyebilir. 

Ylk 3 yyl, “anne-baba olmanyn” da ö?renildi?i bir dönemdir. Anne-babalar, çocuklary dünyaya gelmeden önce bu döneme ait bazy temel geli?im özelliklerini ö?renirlerse, bu süreci zorlanmadan ve keyifle geçirebilirler.

Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi