GEBELYK » GEBELYK

« önceki sayfaya dön

Gebelikte Cep Telefonu Kullanmak

Cep telefonlarynyn beyin kanserine yol açty?y, kalp ritmini bozdu?u,ba?ka tür kanserlere yol açabilece?i konusu zaman zaman haberlere yansytylmaktadyr.Bu haberler için kanyt istendi?inde ise istatistiksel olarak anlamly bir veri ço?u zaman gösterilememektedir. 

Cep telefonu üreticisi firmalar, ürettikleri cihazyn yaydyklary radyasyonun insanlara zarar vermedi?ini, SAR(özgün so?urma orany) ady verilen birimle ölçülen miktarlara zarar verebilecek synyrlaryn çok altynda yer aldy?yny ve bu SAR miktarlarynyn en kysa zamanda telefon kullanma kylavuzlarynda yer alaca?yny belirterek kullanycylary rahatlatmaya çaly?maktadyr.

Bu firmalar kendi yaptyklary ölçümlerde SAR oranlarynyn telefon numarasyny çevirirken ve telefon çalarken en yüksek de?erine çykty?yny, ba?lanty gerçekle?tirdikten sonra ve telefon kullanylmady?y zamanlarda en az seviyede oldu?unu belirlemi?lerdir. 

Yine de cep telefonlaryny her zaman bazy kurallara ba?ly olarak kullanmakta fayda var.Bu kurallaryn en önemlileri arasynda cep telefonuyla gereksiz yere uzun konu?mamak,cep telefonunu kalbin üzerinde bulundurmamak (bu özellikle kalp hastalary ve pacemaker (kalp pili) kullananlar için çok önemli)gebelik döneminde telefonu karyn bölgesinden uzak bir yerde bulundurmak,küçük çocuklaryn cep telefonlaryny kullanmasyny engellemek sayylabilir.
 
Yakla?yk 10 yyldyr kullanylan bu teknoloji için "canly hücrelere hiç bir olumsuz bir etkisi yoktur" demek ?u anki bilgilere göre mümkün olmamakla beraber, ?u ana kadar biriken bilimsel veriler arasynda insanlaryn bu teknolojiden vazgeçmelerini gerektirecek kadar ciddi sorunlar bildirilmi? de?il. 

Yine de cep telefonlaryny her zaman bazy kurallara ba?ly kalarak kullanmakta fayda var. Bu kurallaryn en önemlileri arasynda cep telefonuyla gereksiz yere uzun süreler konu?mamak, cep telefonunu kalbin üzerinde bulundurmamak (bu, özellikle kalp hastalary ve pacemaker (kalp pili) kullananlar için çok önemli), gebelik döneminde telefonu karyn bölgesinden uzak bir yerde bulundurmak, küçük çocuklaryn cep telefonlaryny kullanmasyny engellemek sayylabilir.   

.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi