GEBELYK » GEBELYK

« önceki sayfaya dön

Erkeklerde Gebelik Sendromu

Erkekler, e?leri hamile kaldyktan kysa bir süre sonra gebelik semptomlary ya?yyor.

Couvade Sendromu denilen hastalyk, e?leri gebe kalan erkeklerin kysa bir süre sonra gebelik semptomlary ya?amasy anlamyna geliyor.

Bu semptomlar arasynda mide, ba?yrsak sistemi rahatsyzlyklary, karyn büyümesi, i?tahta de?i?me, kokuya hassasiyet, syrt a?rylary, bacak kramplary, halsizlik, uyku yakynmalary, di? a?rysy, deride isilik, bayylma ve kilo alma yer alyyor.

Couvade Sendromu ya?ayan baba adaylaryna ya?adyklary bu semptomlaryn hastalyktan daha çok ebeveynlik konusundaki yetersiz bilgilenmelerinden karyn a
?rysy, deride isilik, bayylma ve kilo alma yer alyyor.

Couvade Sendromu ya?ayan baba adaylaryna ya?adyklary bu semptomlaryn hastalyktan daha çok ebeveynlik konusundaki yetersiz bilgilenmelerinden kaynaklandy?ynyn açyklanmasy gerekiyor.

Uzmanlar, bu sendromu ya?ayan baba adayynyn kaygylary ile ba?a çykamamasy durumunda, destekleyici psikoterapi tedavisi görmesi konusunda uyaryyorlar.

Semptomlar, gebeli?in ilk üç ayynyn sonunda ba?layyp, ikinci üç ayynda artarak ve do?um gerçekle?ene kadar sürüyor. Uzmanlaryn 267 çift üzerinde yaptyklary çaly?mada, erkeklerin yüzde 22.5 inin Couvade Sendromu ya?adyklary belirlendi. Ayryca Couvade Sendromu ya?ayan ve ya?amayan erkekler arasynda davrany?sal olarak anlamly farklar bulundu.

Gebelik öncesi, gebelik esnasy ve sonrasynda yapylan ziyaretlerde, Couvade Sendromu ya?amayan erkeklerde sabit bir düzey bulunmasyna ra?men, sendromu ya?ayan erkeklerde her ziyarette semptomlaryn iki kat artty?y gözlendi.

Türkiye de 2002 yylynda 150 çift üzerinde yapylan ara?tyrmalarda ise e?lerinin gebelikleri syrasynda baba adaylarynyn yarysyndan fazlasynyn endi?e hali ya?adyklary, yakla?yk üçte birinin kendisini normalden daha iyi hissettikleri, bunlar içerisinde, yüzde 28 inin yorgunluk ve çabuk yorulma, yüzde 26 synyn di? ya da di? eti a?rysy, yüzde 23 ünün syk idrada çykma, yüzde 20 sinin normalden daha az aktif olduklary saptandy.

Uzmanlar baba adayy olmayy bekleyenlerde ya?anan semptomlaryn, hamileli?e hissi olarak katylmaya, önceki çocuk sayysyna, dini inanca, ya?adyklary strese ve hamilelik döneminden önceki sa?lyk durumlaryna ba?ly olarak ortaya çykaca?yny belirtti.

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi