Uzmanlarımız

Bu kategoride TOPLAM 10 uzman bulunmaktadır.

Prof. Dr. Hasan YÜKSEL

Çocuk Alerji Bilim Daly ve Solunum Birimi Ba?kany » Uzmanın Yazılarını Okuyun!

Didem KÜT

Çocuk ve Ergen Psikolojisi ve E?itimi Uzmany Yeti?kin ve Aile Terapisti » Uzmanın Yazılarını Okuyun!

Dr. Akif POROY

Kadyn Sa?ly?y ve Cinsellik Uzmany, Ressam ve Yazar » Uzmanın Yazılarını Okuyun!

En Çok Okunan Yazılar

KLYP SENDROMU

Televizyonlardaki kliplerin 0-3 ya? arasyndaki bebeklerin geli?imlerini olumsuz yönde etkiledi?i ortaya çykty. "Klip sendromu" olarak adlandyrylan rah... » Devamn Okuyun!

ÖSS´DE BA?ARILAR

ÖSS´ye artyk sayyly günler kaldy. Tüm çabalarynyzyn ve gayretlerinizin sonucunu almaya çok yakla?tynyz. Ancak synavdan bir gün önce ve synav günü uygu... » Devamn Okuyun!

Çocuklarda Geniz Eti (Adenoid) Sorunlary

Geniz Etinin Nerede Bulunur ve Görevi Nedir ? ... » Devamn Okuyun!

Hayali Arkada?

Uydurma oyunlar genellikle iki ve üstü ya?larda ba?lar.... » Devamn Okuyun!

Çocu?unuzun Zihinsel Geli?ime Dair Ypuçlary

1-2 ya? arasy çocuklar etraflaryny ö?renmekle çok ilgili olurlar.... » Devamn Okuyun!

Çocuklar Neden Syk Hasta Olur?

Çocuklar Neden Syk Hasta Olur?... » Devamn Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi