Çocu?unuzun Zihinsel Geli?ime Dair Ypuçlary

      1- 2 Ya? Arasy Zihinsel Geli?imde Kar?yla?abilece?iniz Müdahale Gerektiren Kritik Durumlar

  • 1-2 ya? döneminde zihinsel becerilerini ölçmek zordur; çünkü ço?u çocuk bu ya?ta henüz yeterince iyi konu?amaz. Örne?in; ne kadar uzaklyktaki nesneleri görebildi?i hakkynda pek fikriniz yoktur. Fakat çocu?unuzun zihninde neler oldu?unu anlamak için kullanabilece?iniz bazy ipuçlary vardyr. Bu ya? döneminde zihinsel geli?im açysyndan dikkat edilmesi gereken durumlar ?unlardyr:
  • Çocu?unuzun yönlendirmeleri anlayamamasy ve takip edememesi bir sorundur. Ancak bu durumu yönlendirmelere kar?y isteksizlik durumuyla kary?tyrmamalyyyz. Yönlendirmeleri anlamayan bir çocuk hiç tepki vermez. Sadece isteksiz oldu?u için komutunuzu yapmayan çocu?unuzun ise baky?laryndan bile aslynda komutu anlady?yny fark edersiniz. Ortalama bir 18 aylyk  çocuk oyunca?y yerden alabiliyor ve istedi?iniz yere byrakabiliyor olmalydyr.  
  • Çocu?unuz sizi gördü?ünde mutlu olmaly ve uygun ?ekilde tepki vermelidir. Örne?in; kollaryny uzatarak kuca?ynyza gelmek istemek ya da sizi gördü?ünde gülümsemek gibi. Bunlar, sizi tanydy?y ve sevdi?i yönünde i?aretlerdir. Duygusal tepki olmamasy bir uzmanla görü?meniz gerekti?ini gösterir.

1-2 ya? arasy çocuklar etraflaryny ö?renmekle çok ilgili olurlar. Bu dönemde çocu?unuzun favori oyunlary ya da nesneleri olur. Ayny ?ekilde ho?lanmady?y ?eyler de olmalydyr. Duygu eksikli?i ciddi bir sorundur ve ço?unlukla otizmin en önemli i?aretlerinden biridir.

2-3 Ya? Arasy Zihinsel Geli?imde KAr?yla?abilece?iniz Müdahale Gerektiren Kritik Durumlar

  • 2-3 ya? arasy dönem çocuklaryn yo?un bir ?ekilde bilgi ara?tyrdyklary dönemdir. 2-3 ya?yndaki çocu?unuz sünger gibidir ve aktif olarak ö?renme dönemindedir. Normal geli?im gösteren 2-3 ya? arasy çocuklar sürekli olarak ö?renmek için can atarlar. Ancak 2-3 ya? arasy çocu?unuzda ?u durumlary gözlemliyorsanyz dikkat etmelisiniz:
  • Birden fazla adymly komutlary takip edemiyorsa geli?iminde sorun olabilir. Üç ya?yna yakla?yrken çocu?unuz yönlendirmeleri anlamly ?ekilde syraya koyabiliyor ve bunlary uygulayabiliyor olmalydyr.
  • Görece olarak uzun süreli dikkat gerektiren i?leri yapamyyor veya bu tür i?leri yapmayy çok fazla tercih ediyorsa. (Örne?in; lego yapma ya da resim boyama gibi.
  • Kendi ismini bilmiyor ya da di?erleriyle kar?yla?tyryldy?ynda kendine ait e?yalary tanyyamyyorsa.
  • Genel bir merak eksikli?i, soru sormama, yapty?ynyz ?eylerle ilgilenmeme varsa çocu?unuzun geli?iminde önemli bir sorun olabilir.

Uzman Psikolog Sinem Olcay Kademoglu 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

En Çok Okunan Yazılar

Çocu?unuzun Zihinsel Geli?ime Dair Ypuçlary

1-2 ya? arasy çocuklar etraflaryny ö?renmekle çok ilgili olurlar.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi