Sinem Olcay KADEMO?LU

« önceki sayfaya dön

Sinem Olcay KADEMO?LUPsikolog ve Geli?im Uzmany
Psikolog ve Geli?im Uzmany, 2003 yylynda Bo?aziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü´nde lisans e?itimini tamamlady. Lisans e?itiminin bir kysmyny üniversiteler arasy de?i?im programyna kabul alarak State University of New York, Binghamton´da sürdürdü. Amerika´daki e?itimi syrasynda erken dönem çocuk geli?imi, anne babalyk davrany?lary ve aile psikolojisi konularyyla ilgilenmeye ba?lady. Bu ilgisinin uzantysy olarak Bo?aziçi Üniversitesi´nde yürütülen, sosyal uyum sorunu olan çocuklara yönelik mentorluk çaly?masyna süpervizyon alarak bir yyl boyunca devam etti. Daha sonra geli?im güçlü?ü olan çocuklar ve ailelerine hizmet veren özel bir dany?manlyk merkezinde çaly?ty.

Yüksek lisans e?itimini Koç Üniversitesi Geli?im Psikolojisi Bölümü´nde tamamlady. Yüksek lisans e?itimi syrasynda ara?tyrma ve ö?retim asistanly?y yapty. Tez çaly?masyny yürütmek üzere Ruhr Universität Bochum´a gitti ve Volkswagen Almanya tarafyndan desteklenen Türk ve Alman aileleri geli?imsel olarak inceleyen bir ara?tyrma projesinde görev aldy. Bu çaly?madan "Türk Göçmen ve Alman Ailelerde Anne Babalyk Uygulamalary ve Okul Öncesi Çocuklarynyn Zihinsel Becerileri" adly bir yüksek lisans tezi yazdy. Tez çaly?masyny, 18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology ve 14. Ulusal Psikoloji Kongresi´nde sözel bildiri olarak sundu. Yüksek lisans e?itimi syrasynda anne baba e?itimi ile çocuk geli?imini desteklemeyi hedefleyen müdahale programlaryny teorik olarak incelemeye yo?unla?ty.

Mezun olduktan sonra Amerika ve Yngiltere´ye gözlemci olarak giderek, erken dönem anne baba müdahale programlarynyn uygulamalaryny inceledi ve yurtdy?yndaki ara?tyrma-temelli, etkinli?i saptanmy? programlaryn Türkiye´ye adaptasyonunu yapty. Ülkemiz için hazyrlady?y bu programlary anne babalara ula?tyrmak amacyyla 2007 yylynda Ystanbul Parenting Class´y kurdu.
 
Bu uzmana ait TOPLAM 1 Yazı bulunmaktadır.

Sinem Olcay KADEMO?LU Ait Makaleler

Çocu?unuzun Zihinsel Geli?ime Dair Ypuçlary

1-2 ya? arasy çocuklar etraflaryny ö?renmekle çok ilgili olurlar.... Devamını Okuyun!

» Bunlar da İlginizi Çekebilir

GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi