Aysen ARICANBeslenme ve Diyet Uzmany
1999 yylynda Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olan Aysen Arycan, Nutra Slim Zayyflama Merkezi’ nde Diyetisyen ve Bakyrköy Ota Slim Zayyflama Merkezi’ nde Yönetici-Diyetisyen olarak çaly?masyny takiben 2000 yylyndan S.B. Vakyf Gureba E?itim Ara?tyrma Hastanesi’ nde Poliklinik, Klinik ve Mutfak çaly?malaryndan sorumlu Yönetici - Diyetisyen olarak çaly?maya ba?lady.
 
2007 yyly ba?ynda hastanedeki görevinden ayrylan Arycan Diyetistanbul Yayyncylyk ve Organizasyon firmasy için çaly?malar yapmaya ba?lady. Arycan ayryca konsultan diyetisyen olarak çe?itli kliniklerde çaly?malaryny sürdürüyor. Arycan, 2002–2004 ve 2004 – 2006 dönemlerinde Türkiye Diyetisyenler Derne?i Ystanbul ?ubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanly?y görevlerinden sonra Mart 2006 – Mayys 2007 tarihleri arasynda Türkiye Diyetisyenler Derne?i Ystanbul ?ubesi Yönetim Kurulu Ba?kanly?y görevini üstlendi.
 
Arycan, diyetisyenlerin DYYETYSYENYN SESY gibi ileti?im gruplarynyn yönetim ekibinde yer alyyor. Sosyal sorumluluk çaly?malary kapsamynda bazy dergi ve web sitelerine içerik deste?i veriyor.
 
Kurumsal dany?manlyk kapsamynda Tetra Pak Türkiye, Hard Line Nutrition, Erpiliç, Bayer gibi firmalara beslenme ileti?imi konusunda hizmet vermi?tir. Erpiliç ve Bayer ile çaly?malary halen devam etmektedir. Arycan beslenme ve diyet konusunda birçok internet sitesinde ve dergide diyetisyen olarak halkyn sorularyny yanytlyyor, kö?e yazarly?y yapyyor.
 
Arycan´yn ´Gebelik ve Emzirme Döneminde Beslenme´ adly bir kitaby bulunuyor.

  

Bu uzmana ait TOPLAM 4 Yazı bulunmaktadır.

Aysen ARICAN Ait Makaleler

Hamilelikte Sa?lykly Detoks Yçin

Detoks toksinlerden arynma demektir.... Devamını Okuyun!

GESTASYONEL DYYABET (GEBELYK ?EKERY)

Gestasyonel diyabet- gebelikte görülen ?eker hastaly?yna denir.... Devamını Okuyun!

» Bunlar da İlginizi Çekebilir

GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi