AYLE

KADIN

Bu kategoride TOPLAM 6 Yazı bulunmaktadır. Bir kadyn sevgidir aslynda...

ERKEK

Bu kategoride TOPLAM 5 Yazı bulunmaktadır. Kendini sevmeyen erkekten kimseye hayyr gelmez.

AYLEYYZ

Bu kategoride TOPLAM 6 Yazı bulunmaktadır. Evlilik ve kan ba?yna dayanan, kary, koca, çocuklar, karde?ler arasyndaki ili?kilerin olu?turdu?u toplum içindeki en küçük birlik: http://www.aile.gov.tr/tr/

AKRABA EVLYLY?Y

Bu kategoride TOPLAM 3 Yazı bulunmaktadır.
1 2

- Öne Çıkan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?y... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz?... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçi... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa d... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi