Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

8.Hafta


8. hafta     

Terminolojik açydan bebe?iniz hala daha embryo olarak adlandyrylmaktadyr. Bunun nedeni alt kysmynda kuyru?a benzer bir çykyntynyn olmasydyr. Geli?mekte olan bebe?inizde küçülen tek bölüm bu çykyntydyr. Di?er bölümler ise süratle büyümeye devam etmektedir.Özellikle beyin ve kafa hyzla büyümeye devam eder.Göz kapaklary kyvrym ?eklinde ayyrd edilebilir. Alt çene belirginle?meye ba?lar.Omurilik geli?imini sürdürür.Üst damak farklyla?yr. Burnun ucu olu?ur. Di?etlerinin altynda di?ler geli?imini ba?latyr.Yemek borusu farklyla?yr ve nefes borusundan ayrylyr.Kalp içinde kapakçyklar fark edilmeye ba?lar.Kalbin 4 odacy?y ayyrdedilebilir. Akci?erler yemek borusunun iki yanynda yer alyrlar. Böbrek olu?maya ba?lar.Kollar silindirik ?ekilde uzamaya ba?larken uçlarynda el ayalary belirmeye ba?lar. Kollarda sinir iletimi ba?lar.Yine kollar kyvrymlanyr. Bu kyvrym gelecekdeki dirsekdir.
 
Hala daha kendinizi gebe gibi hissetmiyor musunuz? Önemli de?il. Önünüzde daha çok zaman ve ya?anacak ?ey var. Örne?in gebelik öncesinde kapaly bir yumruk kadar olan rahiminiz artky neredeyse portakal kadar oldu bile. Rahimdeki bu büyümeler sizde zaman zaman hissedece?iniz karyn kramplaryna neden olabilir. Bu arada kendinizi ergenlik döneminde gibi hissedebilirsiniz. Çünkü hormonal de?i?imlere ba?ly olarak cilt de?i?iklikleri ba? göstermeye ba?layacaktyr. Ya?ly bir cilt ve sivilcelenme bunun en tipik göstergeleridir. Psikolojik durumunuz yava? yava? düzelmeye ba?lar ve gebelik kabullenilir. Artyk gebeli?e aly?maya ba?lyyorsunuz. 
 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi