Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

7.Hafta


TOMURCUKLAR AÇIYOR 

Siz hala dy?arydan bir?ey fark etmesenizde embryonuzda hummaly faliyet devam etmektedir. Bu haftanyn sonunda bebe?inizin boyu bir fasülye tanesi kadar olacaktyr. E?er rahimin içine direk olarak bakma ya da bir kamera yerle?tirme ?ansynyz olsa idi görece?iniz typky bir fasülye tanesi gibi bir cisim olacakty.Bu fasülyenin tepe kysmyna dikkat etti?inizde iki küçük siyah noktacy?y fark edebilecektiniz. Y?te bu iki küçük nokta bebe?inizin gözleri olacaktyr, hatta gözün a? tabakasy olan retina olu?maya ba?lar.Biraz daha kenarda yer alan toplui?ne ba?yndan küçük çukurluklar da kulaklar olarak geli?ecektir.Bu organlar hem denge hem de i?itmede görev alyr. Ylkel bir a?yz ve dil fark edilebilir.Yine bu haftada kol ve bacak tomurcuklary olu?maya ba?lar. Ynce bir tabaka halinde deri belirir. 30-40 somite ula?ylyr.Beyin 3 ana kysmyna ayrylyr. Tiroid bezi geli?imini sürdürür, lenfatik sistem ilk defa olu?maya ba?lar.Kalp kysymlary plasma ve kan hücreleri ile dolar.Kan dola?ymy ba?lamy?tyr.?imdilik iki bölümden olu?an kalp dakikada 150 defa atmaktadyr. Doppler ultrason ile bebe?inizin kalp atymyny doktorunuz size dinletebilir.Akci?er geli?imi devam etmektedir..Safra kesesi, mide, barsaklar ve pankreas geli?imini sürdürür. Plasentadan gelen kan karaci?ere ula?yr. Amniyon connecting stalk’y çevreler ve içine alyr. Connecting stalk daha sonra eri?kinde umbilikal vesicle ady verilen bir olu?um olarak kalyr.Kol tomurcuklary artyk oldukça belirgindir buna kar?ylyk bacak tomurcuklary yeni olu?maya ba?lar. Embryo artyk tamamen amniyon kesesi içinde yerle?mi?tir.Somitler kas ve kemikleri olu?turmak üzere farklyla?maya ba?lar. 
 
Dy?arydan gebe oldu?unuzu fark ettirecek hiçbir de?i?im yoktur. Bu dönemde 1-2 kilo alynabilir ya da verilebilir. Her iki durum da normaldir. Gebeli?in erken belirtileri yava? yava? azalmaya ba?lar, buna kar?yn bulanty ve kusmalar artabilir. Bu ?ikayetler özellikle sabah erken saatlerde daha fazla olur.
       
 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi