Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

6.Hafta


DYKKAT ÇALI?MA VAR!

Belki de hala daha gebe oldu?unuzu size fark ettirecek ?ikayetleriniz yok. Gebelik öncesi ya?antynyz ile hiçbir fark göremiyorsunuz. Bilmelisiniz ki içinizde bir fabrika var ve hayal bile edemeyece?iniz kadar hyzly çaly?yyor. Embryonun tek tek her hücresi sürekli faaliyet halinde. Bu faliyetin sonucu olarak bazy ?ikayetlerde yava? yava? ortaya çykmaya ba?lyyor. Pek çok kadyn gibi sizde özelikle sabahlary uyandy?ynyzda midenizin bulandy?yny fark edebilir hatta kusabilirsiniz. Eskiden sizi cezbeden yemek kokulary artyk size tiksinti veriyor ya da e?inizin o çok sevdi?iniz parfümünün birden bire aslynda hiç de güzel olmady?yny fark ettiniz. Y? arkada?ynyzyn sigarasy hiç sizi bu kadar rahatsyz etmemi?ti. Aslynda tüm bu kokular yine eskisi gibi. De?i?en sizsiniz. Gebelik hormonlarynyn beyninizdeki bulanty merkezini uyarmasy neticesinde olan bu durum emesis gravidarum olarak adlandyrylyr. E?er bulanty ve kusmalar sizin ya?antynyzy ve beslenmenizi etkileyecek kadar ?iddetli olur ise hiperemesis gravidarum tablosu geli?ti demektir.Bu durumda ilaç kullanmanyz gerekebilir. 
 
Bu dönem bebe?in organ geli?imi için kritik oldu?undan alkol, sigara gibi bebe?e zararly olabilecek maddelerden uzak durulmalydyr. Pek çok anne adayy bu dönemde gebe oldu?unu sevdikleri ve dostlary ile payla?mak ister ve aileye yeni bir bireyin katylaca?y müjdesi bu haftada verilir. Bazy anne adaylary ise mutlu haberi payla?mak için dü?ük riski olan dönemin geçmesini ve gebeli?in normal seyretti?inden emin olmayy beklerler. Her iki davrany? ?ekli de normaldir.
 
Döllenmeden sonra 21-23 günlerde embryonun boyu 1.5-3 mm kadar olmu?tur. Bu dönemde çok hyzly birbüyüme ve de?i?im söz konusudur. Somitlerin sayysy 4-12 çift kadardyr. Göz ve kulak taslaklary meydana gelmi?tir. Nöral tüp yava? yava? kapanmaya ba?lar. Nöral taç ady verilen kysym ise kafatasy ve kafayy olu?turmaya ba?lar.Olu?an 2 endokardial tüp birle?ir ve S ?eklinde tek bir tüp meydana getiriler. Bu asimetrik olu?um ilkel kalpdir ve bu dönemde kasylmaya ba?lar. Yani embryonun kalbi atmaya ba?lamy?tyr. Ancak damarlar tam anlamy ile geli?medi?inden tam bir dola?ym olmaz.
 
Embryo connecting stalk ile geli?en plasentaya ba?lydyr. En geli?mi? sistem merkezi sinir sistemidir ve önbeyin tamamen kapanmy?tyr.27. Günün sonunda embryo C ?eklini almy?tyr. Yüz ve boyunu olu?turacak olan kyvrymlar belirgindir. Kalpde karyncyk ve kulakcyklary ayyracak olan septalar belirir.Kapakçyklar geli?meye ba?lar. Sindirim sitemini olu?turacak olan hücreler karaci?er, mide ve pankreas üretmek üzere farklyla?maya ba?lar. Sindirim siteminde ilk farklyla?an hücre grubu karaci?er yapacak olan hücrelerdir. Embryo boyu 5 mm kadar olmu?tur.
 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi