Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

4.Hafta


ANNE OLACA?IM

Bu haftanyn sonunda tüm dünyaya anne olaca?ynyzy ilan edebilirsiniz. Normalde adet görmeniz gerekirken adetiniz gecikti. Zaman zaman bu tür gecikmeler olabilece?ini biliyorsunuz ama yine de heyecanlysynyz. O halde neden daha fazla merakta kalacaksynyz. Hemen eczaneden bir gebelik testi alyp evde yapyn. Sonuç negatif çykarsa hemen ümitsizli?e kapylmayyn çünkü zaman zaman gebelik testleri negatif olabilir. Bu durumda yapylmasy gereken en akyllyca i? hemen doktorunuzdan randevu almakdyr. Henüz bir doktorunuz yoksa hemen arkada?larynyza sormaya ba?layyn. Günümüzde bilinçli bir kadynyn düzenli görü?tü?ü ve aklyna takylanlary sorabildi?i bir jinekolo?unun olmamasy çok yazyk. Doktorunuz sizi muayene edecektir. Bu dönemde yapylan ultrasonografide gebelik kesesini görmek genelde mümkün de?ildir. Ancak kanda yapylan gebelik testi %100’e yakyn do?rulukla gebeli?in olup olmady?yny tespit edebilir. E?er gebelik varsa doktorunuz size önerilerde bulunacaktyr. 
 
Gebelik yoksa ya da adet görürseniz fazla üzülmemeye çaly?yn. Ylk denemede gebe kalma oranynyn sadece %25 oldu?unu aklynyzdan çykarmayyn. Denemeye devam edin. E?er adet gecikmesine ra?men gebe de?ilseniz doktorunuz size adet gördürecek bir tedavi verecektir.
 
Gebe bir kadynda bazy fizyolojik ve ruhsal de?i?iklikler olur. Bu a?amadaki belirtiler adet öncesi belirtilerle hemen hemen aynydyr. Halsizlik, yorgunluk ve gö?üslerde hassasiyet bulunur. 
 
Bu arada içerilerde neler oldu?una bir göz atalym. Döllenmeden yakla?yk 1 hafta sonra impalantasyon gerçekle?mi?tir ve trofoblast ady verilen hücreler endometrium hücrelerini hasarlayarak minik kan göllenmelerine neden olmaktadyrlar. Bu göllenmeler yeni damar olu?umunu tetikler ve olu?acak olan plasentanyn dola?ymy ba?lar. Embryoblast ady verilen hücre grubu ise hyzla ço?alarak 2 tabakaly bir disk olu?turur. Bu tabakalardan üstte olany amniyon zary ve embryo olarak geli?imine devam ederken alt tabaka ise yolk sac ady verilen olu?umu meydana getirir. 
 
4. haftanyn sonunda koriyonik villus ady verilen doku rahmin içine do?ru ilerler ve embryoda kan damarlary te?ekkül etmeye ba?lar. Yolk sac ise kan sistemini meydana getiren hücreleri üretmeye ba?lamy?tyr. Bu haftanyn sonunda embryo ile plasenta arasynda connecting stalk ady verilen bir olu?um bulunur ve bu daha sonra göbek kordonunu meydana getirir.
 
Yine embryonik disk üzerinde ince bir hücre tabakasynyn ortaya çykmasy gastrulasyon ady verilen devreye gelindi?ini belirler. Bu i?lemin sonunda embryonun 3 katmany; ektoderm, endoderm ve mesoderm olu?ur.
 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi