Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

39.Hafta


ANNE DAHA SIKILMADIN MI?
E?er planly sezaryen olacaksanyz bu haftadan sonra herhangi bir günde güvenle do?umunuzu yapabilirsiniz. Bazy durumlarda normal do?um planlanan gebelerde doktorunuz suni sancy vererek do?umunuzu gerçekle?tirebilir. Bu haftada bebe?inizin kafa çevresi ile aryn çevresi yakla?yk olarak birbirine e?ittir.Ya? birikimi giderek yava?lady?yndan kilo alymy da yava?lar. Ayny ?ekilde siz de daha az kilo almaya ba?larsynyz. Yanaklary ve emme kaslary tamamen geli?ti?inden ve bebe?iniz sürekli içinde yüzdü?ü amniyon syvysyny yutar. Bu syvy ile birlikte sinirim sisteminden, cildinden dökülen hücreler ile tyler barsak içeri?ini yani dy?kysyny olu?turur. Bu dy?kyya “mekonyum” ady verilir. Mekonyum koyu ye?il-siyah renkli bir maddedir ve bebek herhangi bir nedenle sykyntyya girdi?inde ilk olarak kakasyny yapar. Zaman zaman bacaklarynyzda elektrik çarpmasyna benzer yakynmalar olabilir. Bunun nedeni bebe?iniz hareket ederken ve pelvis içinde yerle?irken rahimin etrafyndaki sinirlere dokunmasydyr. E?iniz do?uma girmek istemiyorsa onu size e?lik etmesi için ikna etmeye çaly?malysynyz. Kadynlaryn ço?u do?um syrasynda e?leri yanlarynda oldu?unda kendilerini çok daha rahat hissederler. Ancak e?inizi çok fazla zorlamayyn belki kendisini kan tutuyordur ve bunu size söylemekten çekiniyordur. Bazy kadynlar ise e?lerinin kendilerini o halde görmesi dü?üncesinden rahatsyz olurlar. E?er e?iniz do?uma katylmak istiyorsa ancak siz bundan rahatsyzlyk duyacaksanyz e?inize durumu açykça anlatarak size anlayy? göstermesini isteyebilirsiniz. Kendi onaylamady?y halde e?i her?eye ra?men do?uma girmek isteyen kadynlara küçük bir hile önerisi. Gizlice doktoruzla konu?un ve e?inizi içeri almamasyny isteyin.

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi