Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

33.Hafta


RENKLY RÜYALAR
Son haftalara hyzla yakla?tykça bebe?inizin beyninde olu?mu? olan ve nöron ady verilen milyarlarca sinir hücresi de onun rahim içi ya?antysynda etrafyndakileri ö?renmesine yardymcy olur. Bebe?iniz duyabilir, hissedebilir ve görebilir. Bu haftalarda bebe?inizin ba? çapy eskiye oranla daha hyzly büyümeye ba?lar. Bebe?inizin göz bebekleri typky sizinkiler gibi y?ykta küçülüp karanlykta büyüme yetene?ini kazanmy?tyr. Bebe?iniz bu sayede bulanyk olarak görebilir. Yenido?anlar gibi bebe?iniz zamanynyn büyük bir kysmyny uyuyarak geçirir. Hatta eri?kinlerdeki gibi derin uykuya dalar ve gözlerinde hyzly göz hareketleri (Rapid eye movements, REM) saptanabilir. Eri?kinlerdeki REM uykusu rüya görülen anlary temsil etmektedir. Bebe?inizin rüya görüp göremedi?ini bilemeyiz ama onun rüya gördü?ünü hayal? etmek bile ho? bir dü?ünce olsa gerek. Bebe?inizin akci?erleri artyk geli?imi ve olgunla?masyny neredeyse tamamlamy?tyr. Koruma ve do?um sonrasy vücut sycakly?yny koruma görevi yapan cilt alty ya? dokusu kalynla?maya devam etmektedir. Bebekler hamileli?in son dönemlerinde hyzly kilo alyrlar. Bebe?iniz artyk yava? yava? do?um pozisyonunu almaktadyr. E?er kafasy yukarda ise büyük bir olasylykla makat geli? nedeniyle sezaryen olmanyz gerekecektir. Sonlara yakla?tykça siz de daha hyzly kilo aldy?ynyz fark edebilirsiniz. Ellerde ve ayaklarda hafif ödem olmasy normaldir ancak ?iddetli ba?a?rylarynyz varsa, çakan y?yklar ya da noktacyklar görüyorsanyz, ?i?liklerde ani bir arty? varsa, karyn a?rysy, bulanty ve kusmanyz oluyor ise preeklempsi açysyndan dikkatli olmaly ve mutlaka zaman kaybetmeden doktorunuzla görü?melisiniz. E?er bebe?iniz çok iriyse ya da ikiz ya da üçüz bebek bekliyorsanyz karnynyzyn içindeki a?yry ?i?lik nedeniyle midenize olan basy ve rahatsyzlyk hissi nedeniyle i?tahynyzda azalma olabilir. Bebe?inizin diz ve dirsek vurmalaryny ayyrt edebilirsiniz. Zaman zaman içerde bebe?in hoplady?yny hissetti?inizde tela?lanmayyn. Bu bebe?inizin hyçkyrmalarydyr ve tamemen normal bir durumdur.

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi