Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

26.Hafta


HAVADAR BYR YER ARIYORUM

Bebe?inizin akci?erlerinde hava kesecikleri olu?maya ba?lady. Do?umdan hava solumayy sa?lamak için akci?erler sürfaktan ady verilen bir madde üretirler. Bu madde, minik hava keseciklerinin çeperlerinin birbirine yapy?masyna engel olur. Bu sayede her nefes aly?da kesecikler hava ile dolar. Bu haftada bebe?inizin akci?erleri sürfaktan üretmeye ba?lady, ancak miktarlary tabii ki yeterli de?il. Erken do?um tehdidi ya?ayan anne adaylaryna yapylan bazy enjeksiyonlar ile bu maddenin yapymy hyzlandyrylmaya çaly?ylyr. Amaç erken do?um olur ise bebe?in solunum problemi ya?amasyny engellemeye çaly?makdyr. Yapylan çaly?malarda 26 haftalyk bebeklerin beyin dalgalary incelendi?inde dokunmaya beyin dalgalary ile cevap verdi?i saptanmy?tyr. Ayryca ilginç bir bulgu da karnynyza kuvvetli bir y?yk kayna?y dayady?ynyzda bebe?in kafasyny o yöne çevirmesidir. Bu haftalarda birden bire ve durup dururken karnyzynda bir sertle?me hissedebilirsiniz. Endi?elenmeyin. Bu gebe rahimde, normalde görülen ve Braxton-Hicks olarak isimlendirilen kasylmalardyr. Erken do?um tehtidinde ise kasylmalar sürekli ve belirli aralyklarla gelir. Düzenli kasylmalary saptamak için e?inizden yardym isteyebilirsiniz. E?iniz, elinin ayasyny uterusunuzun tam tepe noktasyna yerle?tirerek beklemeli. Bu haftada uterusun tepe noktasy göbek deli?inin yakla?yk 5 santimetre yukarysyndadyr. E?iniz 20 dakika kadar bu ?ekilde bekleyerek kasylmalaryn varly?yny ve sykly?yny saptayabilir. Bu i?lemi kendiniz de yapabilirsiniz, ancak objektif olarak de?erlendiremeyebilece?iniz için e?inizden istemenizde yarar var. Kasylmalary siz a?ry olarak hissetmeyebilirsiniz ya da çok hafif adet sancysy ?eklinde fark edebilirsiniz. E?er bunlaryn sykly?y konusunda endi?eleriniz varsa hemen doktorunuz ile temasa geçiniz.
 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi