Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

24.Hafta


YA?AM SINIRI

Dikkat: Çok iyi hazyrlanmy? ?artlarda ve yo?un bakym ko?ullarynda bu haftada do?an bebekler ya?atylabilmektedir. 24. hafta gebelik süreci içindeki önemli dönemeçlerden birisidir. Çünkü bu hafta viabilite synyry olarak kabul edilir. Viabilite annesine ba?ymly olmadan, annesinin vücudu dy?ynda ya?amyny devam ettirebilme anlamynda kullanylmaktadyr. Ancak fetusun viabilitesi pratikde her zaman gerçek olmaz. Bunu hayata geçirebilmek için solunum, sindirim, vücut ysysyny korumak gibi ya?amsal fonksiyonlaryn çok iyi desteklenmesi ve bebe?in enfeksiyonlardan korunmasy gereklidir. 24 haftalyk bir fetus 650-700 gram a?yrly?a ula?my?tyr. Ülkemizde de belirli merkezlerde bu kadar küçük bebekler ya?atylabilmektedir. Ancak önemli olan bu bebekleri ya?atmak de?ildir. Görme, i?itme gibi duyusal faaliyetlerinin yany syra zihinsel geli?imlerinin nasyl olaca?y tam anlamy ile gösterilememi? olan bu tür bebeklerin tüm ya?amlary boyunca yakyn takip altynda olmalary gerekti?ine inanyyorum. Literatürde en erken do?an ve ya?atylan bebek Kenya’da 19 haftalykken dünyaya gelen ve Kelly ady verilen bir bebektir. Bu haftada bebe?inin akci?er içinde yer alan damar yapylary olgunla?yr. Hemen hemen bütün organlary artyk fonksiyonel olarak görev yapabilmektedir. Sizde ise di? eti kanamalary görülebilir. Gebelik hormonlary etkisi ile epulis gravidarum ady verilen di? eti hastaly?y görülebilir. Di?inizi fyrçalarken ve hatta a?zynyzy çalkalarken bile kanamalar olabilir. Di? etleriniz çekilebilir. Hastaly?yn en ileri formunda di?lerde dökülmeler bildirilmektedir. Bu nedenle e?er benzer yakynmalarynyz varsa ihmal etmeden di? hekiminiz ile görü?melisiniz. Yine 24. haftada gebeli?er ba?ly diabetin varly?yny ara?tyrmak için doktorunuz sizden 50 gramlyk glukoz tarama testi isteyecektir. Bu test 28. haftaya kadar ertelenebilir. Yine bu haftalarda erken do?umun belirtilerine kar?y dikkatli olmayy ö?renmelisiniz. Bunu ba?arabilmek için de erken do?um hakkynda bigi sahibi olmanyz gereklidir. Doktorunuz bu konuda size yardymcy olacaktyr.
 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi