Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

20.Hafta


YOLUN YARISI

Tebrikler. Gebelik maceranyzyn tam ortasyndasynyz. Bebek anne karnyndaki ya?amynyn yarysyny tamamlady. Bu haftada do?umdan sonra 5 ya?yna kadar devam edecek olan hyzly beyin olgunla?masy ba?lar. Bebe?in koku, tat, i?itme, görme ve dokunma duyulary iyice aktif olmaya ba?lar.Ka?lar ve saçlar iyice belirginle?ir. Fetus syk syk göz kyrpar. Lanugo ady verilen tüyler tüm vücudunu kaplar ancak yo?un olarak yüz ve boyun çevresinde bulunur. Kalp atymlary hyzlanyr. Erkek bebekteki testisler karyn bo?lu?undan torbalara do?ru inmeye ba?lar. E?er bebe?iniz bir kyz ise yumurtalyklarynda tam 6 milyon yumurta hücresi vardyr. Bundan sonra yeni yumurta hücresi geli?mez. Mevcut olanlaryn ise sayysy giderek azalyr ve do?umda yakla?yk 1 milyona iner. Bebe?in hareketleri de hyzlanyr ve kuvvetlenir. Bebe?in a?yrly?y yakla?yk 250-450 gram arasyndadyr. Bu haftadan sonra gebeli?in sona ermesi dü?ük olarak de?il erken do?um olarak isimlendirilir. Bebe?in tüm organlarynyn ve kalbinin de?erlendirildi?i malformasyon ultrasonografisi ya da ba?ka bir isimle ikinci düzey ultrason için ideal zaman 20. haftadyr. Bu haftada rahimin tepe noktasy göbek deli?i hizasyna kadar büyümü?tür. Bu dönemden sonra 38. haftaya kadar her hafta yakla?yk 1 santimetre yükselir. 38. haftadan sonra ise bebe?in do?um kanalyna do?ru inmesi nedeni ile rahimin tepe noktasy da a?a?yya inmeye ba?lar. Orta hatta göbek deli?i ile kasyk arasynda siyahlyk belirmeye ba?lar. Buna linea nigra ady verilir ve do?umdan sonra kaybolur. Bu haftadan sonra gebelik çatlaklary görülebilece?inden önlem almak yararly olacaktyr.Bebe?in hareketleri rahatça hissedilebilir. Normalde bir bebek saatte en az 2 kez hareket etmelidir. Ancak bu sayy gerçekte çok daha fazla olmasyna ra?men sadece yeterince güçlü olan hareketler anne adayy tarafyndan hissedilebilir.
 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi