Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

18.Hafta


 UYKUM GELDY

?u ana kadar her?ey yolunda gidiyor. Minik bebe?inizin kemiklerinin büyük bir kysmy hala daha lastik sertli?inde ancak giderek sertle?iyor ve do?umdaki halini alyyor. yeterli kalsyum almayy ihmal etmemeniz kemik olgunla?masy için çok önemli.Anne karnyndaki bebe?in uyanyk olma ve uyuma periyodlary vardyr. Bebek kendisine uygun ve sevdi?i bir uyku pozisyonu seçebilir ve uyku döneminde bu pozisyonu alabilir.Gözlerin üzerinde ka?lar ortaya çykmaya ba?lar. Kyz bebeklerde pelvis içinde geli?en yumurtalyklarda ilkel yumurta hücreleri belirir. Bunlar daha sonra hayaty boyunca sahip olaca?y ve menopoza kadar her adet döneminde tüketecekleri yumurta hücrelerine dönü?eceklerdir. Yine kyz bebeklerde uterus tamamy ile olu?mu?tur. Erkek bebeklerde ise prostat bezi geli?imini tamamlar.Cilt altynda kahverengi ya? içeren doku meydana gelir. Deriyi kaplayan ve verniks caseosa ady verilen krem ?eklindeki madde izlenebilir. Plasenta geli?imini tamamlamy?tyr ve bu haftadan sonra kalynly?y artmaz, sadece çap olarak büyür. Dy?arydan bakyldy?ynda ki?inin gebe oldu?u artyk çok rahat anla?ylabilir. Bebek hareketleri ço?u anne adayy tarafyndan hissedilebilir. E?er hala daha hissetmediyseniz endi?elenmeyin, önünüzde 1-2 hafta daha olabilir. Artmy? kan hacmine ba?ly olarak çe?itli ?ikayetler olabilir. Yine düzkas gev?emelerine ba?ly olarak ani tansiyon dü?meleri görülebilir. Yatar pozisyondan aya?a kalkarken bu i?i yava? yava? yapmaya özen gösterin. 35 ya?yn üstündeki anne adaylarynda ya da üçlü testte ?üpheli durum saptananlarda amniyosentez bu haftalarda yapylyr.
 

 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi