Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

16.Hafta


KIZ MI, ERKEK MY?

Bu haftada gözler ve kulaklar bebek do?du?unda bulunacaklary son lokalizasyonlaryna gelirler. Göz kyrpma gibi basit refleksler geli?meye ba?lar.Benzer ?ekilde kulaklar da son pozisyonlaryny almy?lardyr. Barsaklarda mekonyum ady verilen fetal dy?ky birikmeye ba?lamy?tyr. Bu dy?ky benzeri yapy fetusun yuttu?u amniyon syvysy, dökülen hücreler ve sindirim sistemi salgylaryndan olu?ur. Macun kyvamynda koyu renkli bir yapydyr. Sinir lifleri onlara özelliklerini veren myelin ismindeki madde ile kaplanmaya ba?lar. Myelin sinir iletimi için son derece önemli bir maddedir. Dola?ym sistemi tam anlamy ile fonkisyonel olmu?tur. Bebe?in plasentasy yakla?yk fetus kadardyr. Göbek kordonu sistemi olgunla?maya ba?lar. 120 gram olan bebek avucunuza sy?acak kadar büyümü?tür. Ultrason altynda bebe?in hyçkyrdy?y saptanabilir. Bu solunumun ba?lama i?aretlerinden biridir. Bu haftanyn di?er bir ilki de bebekteki y?yk refleksinin ortaya çyky?ydyr. Artyk be?iniz teorik olarak y?y?a tepki verebilir. Bu hafta her açydan oldukça önemlidir. Bir kere anne ve baba adaylarynyn en çok merak ettikleri konularyn ba?ynda belki de ilk syrada gelen bebe?in cinsiyeti bu haftada açykly?a kavu?ur. Yyi bir ultrason cihazy ve deneyimli bir göz 16. haftada bebe?in cinsiyetini çok büyük bir olasylykla saptar. Bazy durumlarda 12-14. haftalarda da cinsiyet görülebilir, ya da gebeli?in son dönemlerine kadar hiç görülemeyebilir fakat bu çok nadir bir durumdur. Bu haftalarda bebe?in cinsiyetinin saptanmasy asyl olarak incelemeyi yapan hekimin tecrübesine ba?lydyr.Yine bu haftada down sendromu açysyndan son derece önemli olan üçlü tarama testi yapylabilir. Bu test için ideal zaman araly?y 16-20. haftalardyr. Tecrübeli anne adaylary bebe?in ilk hareketini bu haftada hissedebilirler. Ancak hareketin hissedilmemesi anormal bir durum oldu?u anlamyna gelmez. Ylk gebeli?ini ya?ayanlarda bu 20 hafta civarynda gerçekle?ir.
 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi