Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

12.Hafta


ANNE BEN GÜZEL MYYYM?
Di? etlerinde 20 di?inde yerleri belli olmu?tur. Yüz insan görünümündedir, a?yz içinde ise üst damak birle?meye ba?lamy?tyr. Yüz derisi içinde kyl kökleri belirmeye ba?lar. Fetusun gyrtla?ynda ses telleri olu?umunu tamamlar ve teorik olarak fetus ses çykartabilir. Karyn bo?lu?unda ise barsaklar karyn içine girmi?tir ve hareketleri ba?lamy?tyr. Karaci?er safra salgylamaya ba?lar ve salgylanan safra safra kesesinde depolanyr. Tiroid, ve pankreas geli?imini tamamlar. Pankreasdan insülin salgylanyr. Her iki cinsde de dy? genital organlar geli?imini tamamlamamy?tyr ancak kyzlarda büyük ve küçük dudaklar, erkeklerde ise penis ve torbalar dikkatli gözlem ile ayyrt edilebilir.Ellerde ve ayaklarda tyrnaklar uzamaya ba?lar. Sinir sitemi biraz daha olgunla?yr ve fetusda refleksler geli?ir. Bu dönemde cilt oldukça hassasdyr. kemiklerden bazylary sertle?meye ba?lamy?tyr. 12. haftaya gelindi?inde uterus yukary do?ru büyümeye devam eder ve pelvis dy?yna çykarak karyn bo?lu?una girer. Artyk mesane üzerine çok fazla basky yapmady?yndan syk idrar yapma iste?i bir miktar azalyr. Bu durum son 3 aya kadar bu ?ekilde devam eder. Bu haftalarda ba?a?rysy ve ba?dönmesi ?ikayetlerine syk olarak rastlanyr. Dü?ük tehlikesi çok büyük ölçüde azalmy?tyr. Doktorunuzun size bunu belirtmesi ile her anne adayynda oldu?u gibi siz de psikolojik açydan rahatlady?ynyzy fark edeceksiniz. Di? etleri gebelikten olumsuz yönde etkilendi?i için di? hekiminizden randevu almanyzda ve muayene olmanyzda büyük fayda oldu?unu unutmayyn. Bu haftalar di? kontrolü için oldukça uygun dönemdir. 
 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi