Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

1.Hafta


Halk arasynda hamilelik aylarla ifade edilirken, doktorlar hamilelik süreci de?erlendirirken ve anne karnyndaki bebe?in geli?mesini izlerken haftayy esas alyrlar.Aslynda gebeli?in ba?langycy olan döllenme,bu tarihten yakla?yk 14 gün sonra olmaktadyr.Ancak zamanlamanyn do?ru yapylabilmesi bakymyndan pratikte, son adet tarihi, gebeli?in ba?lady?y tarih olarak kabul edilir. En son görülen adetin ba?lady?y gün gebeli?in ba?langycy kabul edildi?inde, toplam gebelik süresi yakla?yk 280 gün, yani 40 haftadyr.

 

GEBELY?YN YLK HAFTASI

 

Ço?u insan için ?a?yrtycy olmakla birlikte gebeli?in ba?langycy olarak, gebe kalynan ili?kinin oldu?u gün de?il, bundan yakla?yk 14 gün öncesi yani son adet kanamasynyn ilk günü (SAT) kabul edilir. Bu durumda kanamanyzyn ba?lady?y gün istatistiksel anlamda gebeli?iniz ba?lar. Bu ?ekilde hesaplandy?ynda insanlarda gebelik 280 gün yani 40 hafta sürer. Ay hesaby 

 

28 günde bir adet gören kadyn için yumurtlama zamany kanamanyn ba?langycyndan itibaren 14. gün civarydyr. Bu günler zararly aly?kanlyklardan vaz geçmek için en uygun dönemdir. Örne?in sigara içmeye son verilip, alkol ve ilaç alymyny kysytlayyn. Uygun ve sa?lykly beslenme aly?kanly?y elde etmeye çaly?yn. Bu aly?kanlyklar rahat bir gebelik süreci için önemli. Bol miktarda taze meyve ve sebze tüketmeniz, yapay maddeler içeren besinlerden uzak durmanyz ve olabildi?ince fazla su içmeniz gerekiyor. Daha önceden ba?lanmady ise bu zaman içinde folik asit alymyna ba?lanabilir. Folik asit sayesinde nöral tüp defekterinin yakla?yk %50’lik bir kysmy önlenebilir. E?er mümkünse egzersiz yapmak yine oldukça yarar sa?lar. Bu gebelik öncesi dönemde pozitif dü?ünmek ve mümkün oldu?unca dinlenerek stresden uzak durmak dünyaya getirmeye çaly?ty?ynyz bebe?iniz için oldukça iyi bir ba?langyç olur.

 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi