Güncel Yazılar

« önceki sayfaya dön

» Güncel Yazılar

Bu kategoride TOPLAM 15 Yazı bulunmaktadır.

Hangi mezunlar, aile dany?many merkezlerinde çaly?abilecek?

Aile dany?ma merkezlerine ili?kin yönetmelik 4 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazetede yayymlanarak yürürlü?e girmi?tir.... » Devamını Okuyun!

Okulun ilk haftasyny rahat atlatacak öneriler

Anne-babalar neleri yapmaly, nelerden kaçynmaly?... » Devamını Okuyun!

Kepçe kulak okula ba?lamadan tedavi edilmeli

Bu sorun, çocuklaryn psikolojisini ve ba?arysyny olumsuz etkileyebiliyor.... » Devamını Okuyun!

Her Aileye Bir Sosyal Dany?man

Sosyal Yardymlar Genel Müdürlü?ü´nce alt yapysy tamamlanan Aile Sosyal Destek Programy (ASDEP) ile aile hekimli?i uygulamasyna benzer bir yapyda vatanda?lara "hane" odakly sosyal dany?manlyk sa?lanaca... » Devamını Okuyun!

66 aylyk çocuk okul olgunlu?una sahip olabilir !

Uzm. Funda Ayra, okul öncesi dönemde çocu?un alt yapysynyn hazyrlanyp, okul olgunlu?una eri?tikten sonra birinci synyfa ba?lamasy gerekti?ini söyledi.... » Devamını Okuyun!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y´ndan ´Aile Dany?manly?y´ Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik dany?manlyk ve rehberlik, typ, hem?irelik ve çocuk geli?imi alanlaryndan mezun aile dany?manlaryyla, ailelere dany... » Devamını Okuyun!

5395 Sayyly Çocuk Koruma Kanununda De?i?iklik

5395 Sayyly Çocuk Koruma Kanunun Sosyal Çaly?ma Görevlisi Tanymynda De?i?ikli?e Gidildi. Yapylan de?i?iklik ?u ?ekildedir; ... » Devamını Okuyun!

Tablette lösemi korkusu

Milli E?itim Bakanly?y?nyn (MEB) ?her ö?renciye tablet? sloganyyla uygulamaya koydu?u FATYH Projesi için uzmanlardan önemli bir uyary geldi. ... » Devamını Okuyun!
1 2

En Çok Okunan Yazılar

ÇOCUK GELY?YMCY KYMDYR?

ÇOCUK GELY?YMCY KYMDYR?... » Devamını Okuyun!

Kre? Parasy Devletten

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y, kadyn istihdamyny arttyrmak için devrim gibi bir çaly?ma hazyrlyyor.... » Devamını Okuyun!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y´ndan ´Aile Dany?manly?y´ Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik dany?manlyk ve rehberlik, typ, hem?irelik ve çocuk geli?imi alan... » Devamını Okuyun!

Özel E?itime ´4+4+4´ Düzenlemesi Geldi

Özel e?itime ´4+4+4´ düzenlemesi geldi... » Devamını Okuyun!

Sömestr 3´e Çykty, Ylk Yyl 100 Saat Ders Yok!

MEB, 3 sömestr uygulamasyna geçiyor. Gelecek yyldan itibaren ö?renciler 3 ayda bir tatil yapacak. ... » Devamını Okuyun!

Hangi mezunlar, aile dany?many merkezlerinde çaly?abilecek?

Aile dany?ma merkezlerine ili?kin yönetmelik 4 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazetede yayymlanarak yürürlü?e girmi?tir.... » Devamını Okuyun!

Kepçe kulak okula ba?lamadan tedavi edilmeli

Bu sorun, çocuklaryn psikolojisini ve ba?arysyny olumsuz etkileyebiliyor.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi