Kepçe kulak okula ba?lamadan tedavi edilmeli

 

Kepçe kulak sorunu, okula ba?layacak olan çocuklaryn psikolojisini ve ba?arysyny olumsuz etkileyebiliyor. Ebeveynlere, okul ba?lamadan önce çocuklarynda bu sorun varsa tedavi ettirmeleri gerekti?i uyarysynda bulunan Estetik ve Plastik Cerrah Doç. Dr. Tayfun Türkaslan, kepçe kulak bozuklu?unu ve tedavi yöntemlerini anlatty.

Kula?yn normalden daha fazla öne do?ru kyvryk olmasydyr. Do?u?tan gelir. Bu ?ekil bozukluklary tek kulakta ya da iki kulakta birden görülebilmektedir. Kepçe kula?a, kykyrdak ?ekli ve geli?imindeki sorunlar yol açar. Kula?yn üst kysmynda kykyrdak kyvrymlary olu?mady?y durumlarda kulak öne do?ru gelir. Düz bir görünümdedir. Kulak ile kafa arasyndaki açy fazladyr. Kulak öne do?ru oldu?u için daha büyük görünür. Aslynda bu bir ?ekil bozuklu?unun yaratty?y algy yanylgysydyr.

Çocuklarda kepçe kulak tedavisi için en uygun ya? hangisidir?

Çocuklarda en uygun tedavi dönemi 6 ya?yndan sonraki süreçtir. Kulak geli?iminin yüzde 90’y 6 ya?yna kadar tamamlanyr. Böylece kulak yapysy, kepçe kulak ?ekil bozuklu?u tedavisi için uygun hale gelir. 6 ya?yndan önce yaptyrylyrsa kula?yn sa?lykly büyümesi tehlikeye girebilir. Geli?me gerili?i yanynda istenmeyen ?ekil bozukluklary da ortaya çykabilir.

Tedavi edilmeyen kepçe kulak çocuklary nasyl etkiler?

Tedavi ettirilmeden okula yeni ba?layan ya da okulunu devam ettiren çocuklarda kepçe kulak sorunundan kaynakly birtakym psikolojik rahatsyzlyklar ortaya çykabilir. Di?er çocuklaryn normal kulak yapysyndan farkly ve büyük görünen kepçe kulak, çocu?un arkada? ortamynda alay konusu olabilir. Çocuk, geli?me ça?ynda oldu?u için hassas bir yapyya sahiptir. Kula?yyla alay edilmesi, arkada? ortamyndan dy?lanmasy, çocu?un kyrylgan ki?ili?ini örseleyebilir. Bu da derslerde ba?arysyzlyk, özgüven kayby, içe kapanyklyk gibi belirtilerle kendini gösterir. Çocuk, kepçe kulak sorununu hayatynyn merkezine koyabilir ve aile içi ileti?imde iyice pasifle?ebilir. Burada ebeveynlere büyük görev dü?er; çocuklaryny dikkatli bir ?ekilde gözlemlemeliler. Çocuklaryn psikolojisinin sa?lykly geli?imi için okul ba?lamadan kepçe kulak esteti?i yaptyrmanyn faydalaryny unutmamalylar.

Kepçe kulak tedavi yöntemleri

Kepçe kulak ?ekil bozuklu?unun tedavisi için hastanyn durumuna göre cerrahi, iple askylama ve bandaj yöntemleri uygulanmaktadyr.

Bandaj yöntemi: Bebeklerde uygulanan cerrahi tedaviyi ortadan kaldyran ve sonuç veren bir yöntemdir. Çocuklarda, yeti?kinler gibi iple askylama ve cerrahi tedavi seçenekleri uygulanmaktadyr.

Yple askylama yöntemi: Hyzly ve kolay bir yöntemdir. Kulakta morarma ve kanama olmaz. Ancak çocu?un kulak yapysynyn ve ?ekil bozuklu?unun durumunun bu yönteme uygun olmasy gerekir. Ameliyat sayylmayacak kadar mini bir operasyondur. Uyu?turulan kulaklaryn arka kysmynyn deri altyndan geçirilen iple çocu?un kula?y geriye çekilerek sabitlenir. Günübirlik bir müdahaledir. Sonuçlary anynda görülür.

Cerrahi tedavi: Bu yöntemde ise genel anestezi altynda kepçe kulak esteti?i operasyonu gerçekle?tirilir. Genel anestezi nedeniyle çocuklar bir gün hastanede gözlem altynda tutulur sonra taburcu edilir. Kulak yapysy sert ve ?ekil bozuklu?u boyutlarynyn büyük oldu?u durumlarda etkili sonuçlar veren bir yöntemdir. Yki kulak için 1.5 saat süren ameliyatta kesi izleri kulak arkasynda kaldy?y için belli olmaz. Kulaklarda pansuman 3 gün boyunca kalyr. 1 haftada ?i?me ve morluklar yok olur. 3 ayda kalycy iyile?me sa?lanyr. Çocu?un kula?y estetik ve normal görüntüsüne kavu?ur.
 

Kaynak: www.hurriyetaile.com

» Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

ÇOCUK GELY?YMCY KYMDYR?

ÇOCUK GELY?YMCY KYMDYR?... » Devamını Okuyun!

Kre? Parasy Devletten

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y, kadyn istihdamyny arttyrmak için devrim gibi bir çaly?ma hazyrlyyor.... » Devamını Okuyun!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y´ndan ´Aile Dany?manly?y´ Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik dany?manlyk ve rehberlik, typ, hem?irelik ve çocuk geli?imi alan... » Devamını Okuyun!

Özel E?itime ´4+4+4´ Düzenlemesi Geldi

Özel e?itime ´4+4+4´ düzenlemesi geldi... » Devamını Okuyun!

Sömestr 3´e Çykty, Ylk Yyl 100 Saat Ders Yok!

MEB, 3 sömestr uygulamasyna geçiyor. Gelecek yyldan itibaren ö?renciler 3 ayda bir tatil yapacak. ... » Devamını Okuyun!

Hangi mezunlar, aile dany?many merkezlerinde çaly?abilecek?

Aile dany?ma merkezlerine ili?kin yönetmelik 4 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazetede yayymlanarak yürürlü?e girmi?tir.... » Devamını Okuyun!

Kepçe kulak okula ba?lamadan tedavi edilmeli

Bu sorun, çocuklaryn psikolojisini ve ba?arysyny olumsuz etkileyebiliyor.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi