Okulun ilk haftasyny rahat atlatacak öneriler

 Çocu?un okula ba?lama sürecinde rahat olmasy ya da ya?ady?y sorunlary kolayca atlatabilmesi hem çocuk hem de aile için önemli bir uyum göstergesi. Çocuk Psikiyatrisi Uzmany Dr. Emel Belliba?, okulun ilk haftasyny rahat geçirmek için anne babalaryn yapmasy gerekenleri syralady.

1- Çocu?unuzun endi?elerini saçma bulmayyn: Okula ilk kez gidecek çocu?un bu durumdan endi?e duymasy ve çekingenlik göstermesi çok do?al. Öncelikle onun ya?adyklaryny anlayyp bu durumu “saçma” bulmady?ynyzy ona anlatyn. Okulu çocu?unuzun büyümesiyle ve artyk e?itime hazyr hale geldi?iyle ili?kilendirin; ona, "Artyk okula gidecek kadar büyüdün, bu beni çok sevindiriyor" tarzynda güzel ve rahatlatycy cümleler kurun.
 
2- Önce kendinizi hazyr hissedin: Çocu?unuzun okul dönemi geldi?inde önce sizin buna hazyr olmanyz gerekiyor. Unutmayyn ki sizin ruh sa?ly?ynyz en az çocu?unuzunki kadar önemli. "Bu haliyle okulda ne yapacak? Ezerler onu" ya da "Benden nasyl ayrylacak? Hiç ayrylmadyk ki…" ?eklindeki endi?elerinizi ve ayrylma sürecindeki zorluklary çocu?a yansytmanyz uyum sürecini zorla?tyryyor.
 
3- Okula ba?lamadan önce yemek ve uyku saatlerini düzene sokun: Okul hazyrly?ynyzy son güne byrakmayyn. Mümkünse okul ba?lamadan bir süre önce çocu?unuza okula gidece?ini söyleyin. Ayryca çocu?unuzun yemek ve uyku saatlerini de düzene sokun. Okul öncesi dönemde çocuklar, canlary istedi?inde yemek yiyor, uykulary geldi?inde yata?a gidiyorlar. Okulun ba?lamasyyla birlikte çocuk bir sürü kuralla kar?y kar?yya kalyyor. Kar?yla?ty?y bu kurallar onu strese sokuyor. Çocu?un bu stresini azaltmak için okula ba?lamadan önce belli saatlerde yemek yeme, oda toplama, televizyon izleme ve uyku gibi ihtiyaçlaryny düzene sokun.
 
4- Çocu?unuzu ilk gün mutlaka okula gönderin: Okulun ilk haftasyna sarkan tatil planlary yapmayyn. Ylk gün çocu?un okulda bulunmasy çok önemli. Ba?langyçta di?er çocuklarla benzer duygulary ya?ady?yny görmek çocu?u rahatlatyyor.
 
5- Okulun ilk günlerinde çocu?a çok kalabalyk e?lik etmeyin: Okulun ilk günlerinde çocu?a anne veya baba e?lik edebiliyor. Ancak anneanne, babaanne ya da dedelerin de okula gelmesi anla?ylyr bir durum olmamakla birlikte çocuk açysyndan çok do?ru de?il. Bir çocu?un ba?ynda alty- yedi eri?kinin olmasy durumu do?al olmaktan çykaryr. Ayryca çocu?a a?yry özen göstermek okula uyumunu zorla?tyrabilir.
 
6- Okula gitmeyi pazarlyk konusu haline getirmeyin: Çocuk okula gitmek konusunda isteksiz de olsa bunun mümkün olmady?yny belirtin. Bu durumu bir pazarlyk konusu haline getirmesine izin vermeyin.
 
7- Ylk günler okul biti? saatinden biraz erken okula gidin: Ylk günlerde biti? saatinden biraz önce okulda olmanyz çocu?unuzun kaygylanmasyny engelliyor. Hatta ö?retmeninden izin alyp çocu?unuzu zil çalmadan biraz önce de okuldan alabilirsiniz. Gecikecekseniz ya da onu okuldan bir ba?kasy alacaksa bunu açykça söylemekten çekinmeyin. Oyun kurmak, yalan söylemek belki o günü kurtaryyor. Ancak uzun vadede ileti?iminizi bozuyor.
 
8- Çocu?unuz okula gitti?i için onu ödüllendirmeyin: Hiç ku?kusuz bir ebeveyn için çocu?u ö?retmenine emanet edip okuldan uzakla?abilmek çok da kolay de?il. Bunu çocu?unuza hissettirmeyin.
Veda anyny uzatmayyn ve durup durup sarylmalary synyrlandyryn. Okula gitti?i için çocu?unuzu asla ödüllendirmeyin. Sadece çocu?unuzun gerçekten büyüdü?ünü gördü?ünüzü, onunla gurur duydu?unuzu ve her zaman yanynda olaca?ynyzy ona anymsatyn.
 
 
 
Kaynak: www.hurriyetaile.com
 

» Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

ÇOCUK GELY?YMCY KYMDYR?

ÇOCUK GELY?YMCY KYMDYR?... » Devamını Okuyun!

Kre? Parasy Devletten

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y, kadyn istihdamyny arttyrmak için devrim gibi bir çaly?ma hazyrlyyor.... » Devamını Okuyun!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y´ndan ´Aile Dany?manly?y´ Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik dany?manlyk ve rehberlik, typ, hem?irelik ve çocuk geli?imi alan... » Devamını Okuyun!

Özel E?itime ´4+4+4´ Düzenlemesi Geldi

Özel e?itime ´4+4+4´ düzenlemesi geldi... » Devamını Okuyun!

Sömestr 3´e Çykty, Ylk Yyl 100 Saat Ders Yok!

MEB, 3 sömestr uygulamasyna geçiyor. Gelecek yyldan itibaren ö?renciler 3 ayda bir tatil yapacak. ... » Devamını Okuyun!

Hangi mezunlar, aile dany?many merkezlerinde çaly?abilecek?

Aile dany?ma merkezlerine ili?kin yönetmelik 4 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazetede yayymlanarak yürürlü?e girmi?tir.... » Devamını Okuyun!

Kepçe kulak okula ba?lamadan tedavi edilmeli

Bu sorun, çocuklaryn psikolojisini ve ba?arysyny olumsuz etkileyebiliyor.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi